HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/03/2022

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Đề tài: Yêu Chúa
  Kinh thánh: Giăng 14: 15-24
  Giảng luận: Mục Sư Lê Thiện Tuyến
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 20/03/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up