HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/03/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Đề tài: TÌNH YÊU VÀ PHẢN BỘI
  Câu gốc: Nó đã ưng-thuận với họ, bèn kiếm dịp-tiện đặng nộp Đức Chúa Jêsus trong khi dân-chúng không biết.
  Lu-ca 22:6
  Chủ lễ: MsQn Phạm Duy Thọ
  Diễn Giả: MsNc Nguyễn Minh Nhựt

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up