HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/04/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Đề tài: VÂNG PHỤC TRỌN VẸN
  Câu gốc: " Dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu"
  Hê bơ rơ 5:8
  Chủ lễ" Msqn Phạm Duy Thọ

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up