HTTL AN PHÚ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/04/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chương trình thờ phượng Chúa, Chúa Nhật 03/04/2022
  Đề tài: ĐỨNG VỮNG TRONG ƠN CHÚA
  KINH THÁNH: I Phi-e-rơ 5:12-14
  CÂU GỐC: I Phi-e-rơ 5:12
  “Tôi cậy Sin-vanh, là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ nầy đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó.”
  Giảng Luận: MSNC Hà Minh Quang Huy - QNHT
  Hướng Dẫn: Nguyễn Thị Thu Thủy
  ......
  THÔNG TIN DÂNG HIẾN
  Cách 1: Cá nhân và gia đình tín hữu có thể chuẩn bị số dâng tại nhà, bỏ vào phong bì rồi đưa cho:
  (1) Thủ quỹ hoặc Phó Thủ quỹ khi thuận tiện; hoặc
  (2) Bỏ vào thùng tiền đặt ở nhà thờ.
  Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản của Hội Thánh:
  - Ngân hàng Vietcombank (VCB) – Cần Thơ
  - Chủ tài khoản: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM) – CHI HỘI AN PHÚ
  - Số tài khoản: 1013515882 (VND) và 1013516118 (USD)
  LƯU Ý: Dù dâng hiến bằng cách nào, vui lòng ghi rõ trên phong bì hoặc nội dung chuyển khoản: "Dâng hiến vào việc .......... (quỹ tự trị, xây dựng...)"

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up