HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/04/2022

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 03/04/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Cs.Nguyễn Hải Hồ
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:TÌNH BẠN CỦA CỨU CHÚA
  Kinh Thánh: Giăng 15:9-17
  Câu Gốc:Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.
  (Giăng 15:15)
  1.Yêu ta như Cha yêu Ngài (15:9-10)
  2. Yêu ta nên ban cho ta
  sự vui mừng của chínhNgài(11)
  3. Yêu ta đến mức
  phó mình (13)
  4. Yêu ta nên gọi ta là bạn và tỏ cho ta biết ý của Cha Ngài (15)
  5. Yêu ta nên chọn, lập
  và sai ta để đem kết quả cho Ngài (16a)
  6. Yêu ta cho ta được
  hân danh Ngài để cầu xin
  hầu cho được Cha ban cho (16b)
  7. Yêu ta nên truyền điều răn Ngài cho ta để ta học biết sự yêu thương nhau (12,17).

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up