HTTL TÂN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/04/2022

 • Chủ Đề: TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI CHA
  Kinh Thánh: Lu-ca 15:20-32
  Câu Gốc: “Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa,
  cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn ”
  Lu-ca 15:20
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Thầy Lý Thiện Trung

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up