HTTL TÂN AN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/04/2022

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  CN 03/04/2022
  Đề tài: MỘT MÌNH NHƯNG KHÔNG ĐƠN ĐỘC
  - Kinh Thánh: Giăng 16:29-33
  - Câu gốc: Giăng 16:33
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Hải Bằng QNHT
  Hướng dẫn: Chấp sự Đặng Minh Tân

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up