HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/04/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 03/04/2022
  "MỐI LIÊN HỆ GIỮA HỌC KINH THÁNH & CẦU NGUYỆN"
  Kinh Thánh: Thi-Thiên 119:145-160
  Câu gốc: Thi-Thiên 119:145-148
  “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu-cầu Ngài; xin hãy đáp lại tôi; Tôi sẽ gìn-giữ luật-lệ Ngài.
  Tôi đã kêu-cầu Chúa; xin hãy cứu tôi, Thì tôi sẽ giữ các chứng-cớ Chúa.
  Tôi thức trước rạng-đông và kêu-cầu; Tôi trông-cậy nơi lời Chúa.
  Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, Đặng suy-gẫm lời Chúa.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up