HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/04/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 10/04/2022
  "ĐỜI SỐNG VÀ CHỨC VỤ CỦA CHÚA JESUS"
  Kinh Thánh: Công Vụ 10:38
  “thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh-Linh và quyền-phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma-quỉ ức-hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up