HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/04/2022

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 10/04/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Uv.Lê Trần Linh Quang
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:TRÊN THẬP TỰ GIÁ
  Kinh Thánh: Lu-ca 23 :33-46,
  Giăng 19:25-27; Mác 15:34; Giăng 19:30
  Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
  (Phi-líp 2:8)
  1. Ngài cầu nguyện trong tình yêu và tha thứ cho kẻ thù nghịch (33-34) :
  2. Ngài nhịn nhục, không bị kích động bởi sự khiêu khích của dân chúng (35-39) :
  3. Ngài ban hi vọng và sự
  cứu rỗi cho tên cướp bị đóng đinh với Ngài (40-43) :
  4. Ngài quan tâm đến những người thân yêu (Giăng 19 :25-27)
  5. Ngài cảm nhận sự đau đớn tâm linh khi xa cách Đức Chúa Cha (Mác 15 :34)
  6. Ngài công bố sự đắc thắng (Giăng 19 :30)
  7. Ngài giao thác sự sống mình cho Đức Chúa Cha (Lu ca 23 :44-46)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up