HTTL TÂN MINH - Chương trình Thờ phượng Chúa - (29/3/2020)

HTTLVN

8 tháng trước đây

  • DỌN SẠCH ĐỀN THỜ
    Kinh thánh: Mathiơ 21:12-17   -o0o-     Câu gốc : I Cô-rinh-tô 6:19
    #httltanminh #chihoitanminh #bàigiảng

    Thể loại : Bình Thuận

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up