HTTL CÁI RĂNG - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Đề tài: VÂNG PHỤC TRỌN VẸN
  Câu gốc: "Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu"
  hê bơ rơ 5:8
  Chủ lễ: Mục sư Phạm Duy Thọ, Quản nhiệm Hội Thánh

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up