HTTL TÂN MINH - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • Trực Tiếp: VÂNG PHỤC TRỌN VẸN - 14.4.2022 | HTTL Tân Minh
  Chương trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Jesus chịu Thương Khó
  Chủ đề: VÂNG PHỤC TRỌN VẸN
  "Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu,"
  (Kinh Thánh, sách Hê-bơ-rơ 5:8)
  Sứ điệp: Mục sư Lưu Thuận An - QNHT
  Thời gian: 19h30, Thứ 5, 14.4.2024
  Website: httltanminh.com
  Facebook: facebook.com/httltanminh
  #ThuongKho2022 #VangPhucTronVen #httltanminh

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up