HTTL HUẾ - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ
  19h Thứ Năm 14/04/2022
  “VÂNG PHỤC TRỌN VẸN”
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 5:8
  “Dầu Ngài là Con, cũng đã học-tập vâng lời bởi những sự khốn-khổ mình đã chịu.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up