HTTL NGÔ GIA TỰ - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Lễ Kỷ niệm Chúa Chịu Thương Khó - Thời gian: 19h00, Thứ Năm 14.04.2022
  Chủ đề: VÂNG PHỤC TRỌN VẸN
  Diễn giả: MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG KHANH
  Câu gốc: Hê-bơ-rơ 5:8
  "Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu"
  Các kênh truyền chính thức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query= httl + ngo + gia + tu
  Facebook : https: // www .facebook.com / httlngogiatu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up