HTTL NHƠN PHÚ - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ - THỨ NĂM 19H30 14.04.2022
  Chủ đề: VÂNG PHỤC TRỌN VẸN
  Câu gốc: "Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu" Hê-bơ-rơ 5:8
  Giảng luận: MSQN. Bùi Minh Quyền
  HDCT: Chấp sự Huỳnh Công Minh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up