HTTL PHÚ THỌ HÒA - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

  • Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Thương Khó - 19:30 - 14.04.2022
    Chủ đề: VÂNG PHỤC TRỌN VẸN
    Diễn giả: MS LÊ ĐÌNH TRUNG - QNHT

    Thể loại : Hồ Chí Minh

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up