HTTL GIA ĐỊNH - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: Vâng Phục Trọn Vẹn
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 5:8
  “Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu,"
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Đào Tô Lịch

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up