HTTL SÀI GÒN - LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ - 14/04/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Lễ kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó
  Chủ đề: VÂNG PHỤC TRỌN VẸN
  Thời gian: 19:00 Thứ 5 14/04/2022
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Thế Hiển - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Kinh Thánh nền tảng: Hê-bơ-rơ 5: 8
  Câu gốc ghi nhớ:
  "Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu," - Hê-bơ-rơ 5: 8
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/httlsaigon
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #thuongkho #vangphuctronven

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up