HTTL PHAN THIẾT - LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH - 17/04/2022

HTTLVN

7 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 17/04/2022
  CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM ĐỨC CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH NĂM 2022
  Vào Lúc :5H30 - Chúa Nhật 17/04/2022
  HDCT:Cs.Lê Thị Mỹ
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:HI VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH
  Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:3b
  Câu Gốc:Chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống.
  I Phi-e-rơ 1:3b
  1. Chúa phục sinh đem lại cho chúng ta hi vọng về sự cứu rỗi toàn vẹn:
  - I Cô 15:17-19
  - Hê-bơ-rơ 7:25
  2. Chúa phục sinh đem lại cho chúng ta hi vọng về sự sống đời đời:
  - Giăng 5:11; 11:25
  3. Chúa phục sinh đem lại cho chúng ta hi vọng về sự sống lại của thân thể:
  I. Cô 15:20-23; 6:14;
  I Tim 4:13-14
  4. Chúa phục sinh đem lại cho chúng ta hi vọng về sự tái lâm của Ngài:
  - Giăng 14:3; Khải 1:7
  5. Chúa phục sinh đem lại hi vọng sẽ phá hủy tội lỗi và sự chết cùng kẻ cầm quyền của nó là Sa-tan:
  I Giăng 3:8; I Cô 15:24-26
  6. Chúa phục sinh đem lại hi vọng cho chúng ta cùng sống và đồng trị với Ngài trên thiên đàng:
  - Khải 20:6; Mat 8:11

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up