HTTL TÂN MINH - LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH - 17/04/2022

 • Trực Tiếp: HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH - 17.4.2022 | HTTL Tân Minh
  Chương trình Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Phục Sinh 2022
  Chủ đề: HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH
  "Ngài lấy lòng thương-xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus-Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông-cậy sống,"
  (Kinh Thánh, sách I Phi-e-rơ 1:3b)
  Sứ điệp: Mục sư Lưu Thuận An - QNHT
  Thời gian: 6h30 AM, Chúa Nhật - 17.4.2024
  Website: httltanminh.com
  Facebook: facebook.com/httltanminh
  #PhucSinh2022 #HyVongTrongChuaPhucSinh #httltanminh

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up