HTTL TÂN THÀNH - LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH - 17/04/2022

 • Chủ Đề: HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH
  “ Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh,
  đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại
  từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống ’’
  I Phi-e-rơ 1:3b
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Diễn Giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – PTTK/TLH
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Thầy Lê Quốc Thái

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up