HTTL BẾN GỖ - LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH - 17/04/2022

 • CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM CHÚA PHỤC SINH
  Chủ đề: "HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH"
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật, ngày 17 tháng 04 năm 2022
  Câu gốc chủ đề: I Phi-e-rơ 1:3b
  Giảng lễ: Mục sư NGUYỄN DUY HẢI - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự TRẦN KIM ĐƯỢC
  #HTTLVN #HTTLBG

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up