HTTL TÂN AN - LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH - 17/04/2022

 • CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM CHÚA PHỤC SINH - 17/04/2022
  Chủ đề: HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH
  - Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:3b
  Chủ lễ: Mục sư Nguyễn Hải Bằng QNHT
  Hướng dẫn: Chấp sự Huỳnh Lê Tiến Đạt TQ.HT

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up