HTTL HUẾ - LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH - 17/04/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM CHÚA JESUS PHỤC SINH
  6h Chúa Nhật 17/04/2022
  “HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH”
  Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:3b
  “Ngài lấy lòng thương-xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus-Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông-cậy sống.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up