HTTL PHÚ THỌ HÒA - LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH - 17/04/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

  • CHỦ ĐỀ: HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH
    GIẢNG LUẬN: LỄ 1 |06:00| MỤC SƯ LÊ ĐÌNH TRUNG; LỄ 2 |09:00| MỤC SƯ NGUYỄN ĐÌNH TÍN
    KINH THÁNH: I. PHI-E-RƠ 1:3B

    Thể loại : Hồ Chí Minh

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up