HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 24/04/2022

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 24.04.2022
  Chủ đề: NHÌN LẠI ƠN CHÚA
  Diễn giả: MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG KHANH
  Kinh thánh: Thi thiên 27:13-14
  Câu gốc: Thi thiên 27:13
  "Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi..."
  Các kênh truyền chính thức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query= httl + ngo + gia + tu
  Facebook : https: // www .facebook.com / httlngogiatuHội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 10.04.2022
  Chủ đề: THÁNH LINH VÀ SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA JÊSUS
  Diễn giả: MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG KHANH
  Kinh thánh: Công vụ 26:19-23
  Câu gốc: Công vụ 26:23
  "Tức là Đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhứt từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại."
  Các kênh truyền chính thức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query= httl + ngo + gia + tu
  Facebook : https: // www .facebook.com / httlngogiatu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up