HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 24/04/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 24/04/2022
  “TỪ THẤT BẠI ĐẾN THÀNH CÔNG“
  Kinh Thánh: Giăng 1:1-14
  Câu Gốc: Thi-Thiên 143:10
  “Xin dạy tôi làm theo ý-muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt-lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng-thẳng.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up