HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 24/04/2022

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chủ đề: ĐẢM BẢO TỪ ĐẤNG SỐNG
  Giảng luận: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Chủ lễ: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Hướng dẫn: Cs. Đỗ Thanh Phương

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up