HTTL TÂN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 24/04/2022

 • Chủ Đề: SỨ MẠNG ĐƯỢC GIAO SAU CHÚA PHỤC SINH
  Kinh Thánh: Giăng 20:19-25
  Câu Gốc: “ Ngài lại phán cùng môn đồ rằng:
  Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào,
  Ta cũng sai các ngươi thể ấy ”
  Giăng 20:21
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Thầy Nguyễn Duy Chinh

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up