HTTL CÁI RĂNG - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 01/05/2022

HTTLVN

3 tuần trước đây

  • Đề Tài: THA VÀ TRÁCH
    Câu gốc: " Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai?"
    Công vụ 9:4b-5a
    Diễn giả: Mục sư Phạm Duy Thọ, QNHT

    Thể loại : Cần Thơ

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up