HTTL PHAN THIẾT - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 01/05/2022

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 01/05/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Tq.Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:XÂY LẠI ĐỀN THỜ CHÚA
  Kinh Thánh:A-ghê 1-2
  Câu gốc: Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà nầy, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh, Đức Giê-hô-va phán vậy.
  A-ghê 1: 8
  1. Lời kêu gọi xây lại đền thờ
  Chúa (1: 3-11)
  2. Sự đáp ứng của lãnh đạo và dân sự đối với công việc nhà Chúa (1:12-15)
  3. Phước hạnh của sự vâng lời xây lại đền thờ Chúa (2:1-21):
  a.Vinh quang của đền thờ mới (2:1-9)
  b. Phước hạnh cho dân đã từng bị ô uế (2:10-23)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up