HTTL TÂN THÀNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 01/05/2022

 • Chủ Đề: ĐỪNG NHÌN LẠI
  Kinh Thánh: Phi-líp 3:14
  “ Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau,
  mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích
  mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời
  của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ ”
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Diễn Giả: Mục sư Lê Khắc Cường - Viện Thánh Kinh Thần Học
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Cô Lê Thị Phương Lan

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up