HTTL HUẾ - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 01/05/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 01/05/2022
  "NGƯƠI YÊU TA CHĂNG"
  Kinh Thánh: Giăng 21:15-19
  Câu Gốc: Giăng 21:17
  “Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn-rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up