HTTL BÌNH TRỊ ĐÔNG - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 01/05/2022

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
  CHI HỘI BÌNH TRỊ ĐÔNG
  758 TỈNH LỘ 10, P BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q BÌNH TÂN, TP HCM
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA - CHÚA, ĐẤNG TÔI THỜ PHƯỢNG
  DIỂN GIẢ: MSQN. NGUYỄN VĂN HIỆP
  HDCT: CS. PHAN VĂN NHIỀU
  livestream: NHÂN

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up