HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 01/05/2022

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhật 01-05-2022
  Chủ đề: HƯỚNG DẪN TỪ TRÊN CAO
  Câu Gốc: Thi Thiên 25:4
  Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường-lối Ngài, Và dạy-dỗ tôi các nẻo-đàng Ngài.
  Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
  HDCT: Chấp sự Huỳnh Mia Thiên Quốc
  Website: httltohienthanh.org
  Kênh Youtube: www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up