HTTL Gia Định - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 01/05/2022

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ đề: KHÁC ĐỜI CHỚ KHÔNG KHÁC NGƯỜI
  Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:19-23
  "Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào" (I Cô-rinh-tô 9:22)
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Tuấn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up