HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 08/05/2022

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: ĐỨC TIN CHUNG (P.1)
  Kinh Thánh: Phi-lê-môn 1:1-7
  "Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. " (Phi-lê-môn 1:6)
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thị Xuân Mai

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up