HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 08/05/2022

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chủ đề: HIẾU KÍNH
  Giảng luận: Ms.Phạm Sính
  Chủ lễ: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Hướng dẫn: Cs.Trần Xuân Diệu

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up