HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 08/05/2022

 • Đề tài: Power That Matters
  Kinh thánh: Lu-ca 24: 1-8, 36-49
  Giảng luận: Pastor Ken Graham
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 01/05/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up