HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/05/2022

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Đề tài: SỐNG THÁNH KHIẾT GIỮA XÃ HỘI BĂNG HOẠI
  Câu gốc: I Phi e rơ 1:15
  " Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn của mình "
  Chủ lễ: MsQn Phạm Duy Thọ
  Diễn giả: Ms Lê Hoàng Long

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up