HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/05/2022

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 15/05/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Cs.Phạm Nhật Vinh
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:GIÁ TRẢ CHO SỰ KÊU NGẠO
  Kinh Thánh : Đa-ni-ên 5:1-30
  Câu gốc: Đức Chúa Trời chống cự
  kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Gia cơ 4 :6)
  1. Bữa tiệc kiêu ngạo của vua
  Bên-xát-sa :(1-4)
  2. Bàn tay viết chữ kỳ lạ
  cảnh cáo sự kiêu ngạo của vua:(5-9)
  3. Đa-ni-ên chỉ ra nguyên nhân là từ sự kiêu ngạo của vua:(10-24)
  4. Đa-ni-ên giải thích các chữ kỳ lạ viết trên tường là định đoạt cho sự kiêu ngạo
  của vua: (25-28)
  5. Lời tiên tri sửa phạt cho sự kiêu ngạo của vua được ứng nghiệm ngay tức khắc (29-31):

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up