HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/05/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 15/05/2022
  "ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI"
  Kinh Thánh: Giăng 21:20-25
  Câu Gốc: Giăng 21:22
  “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can-hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up