HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/05/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 29/05/2022
  “TÔI SẼ NGỢI KHEN VÀ CẢM TẠ CHÚA ĐẾN TRỌN ĐỜI”
  Kinh Thánh: Thi-Thiên 30:1-12
  Câu Gốc: Thi-Thiên 30:12
  “Hầu cho linh-hồn tôi hát ngợi-khen Chúa không nín-lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm-tạ Chúa đến đời đời.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up