HTTL TÂN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/05/2022

 • Chủ Đề: CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN
  Kinh Thánh: Kinh Thánh: Lu-ca 24:50-53
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc – Quản Nhiệm Hội Thánh
  Diễn Giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp-Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm
  Hướng Dẫn Chương Trình:: Chấp sự Thầy Lê Quốc Thái

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up