HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/05/2022

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Đề tài: Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời
  Kinh thánh: I Phi-e-rơ 1: 3-5
  Giảng luận: Mục sư Phạm Quang Vinh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 22/05/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up