HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/05/2022

HTTLVN

3 tháng trước đây

  • Chủ đề: PHƯỚC HẠNH NƠI CHÚA THĂNG THIÊN
    Câu gốc: " khi Ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." giăng 14:3

    Thể loại : Cần Thơ

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up