LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ | NHÀ THỜ TIN LÀNH AN TÂN | BỞI THẦN TA | 09H00 | 1/6/2022

 • [TRỰC TIẾP] LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ | NHÀ THỜ TIN LÀNH AN TÂN | BỞI THẦN TA | 09H00 | 1/6/2022
  Chủ lễ: Mục Sư Thái Phước Trường
  Hội Trưởng - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Hướng dẫn: Mục Sư Đỗ Văn Trường
  Quản Nhiệm Hội-Thánh

  Thể loại : Quảng Nam

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up