HTTL CÁI RĂNG - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 05/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

  • Chủ đề: ĐẤNG YÊN ỦI
    Câu gốc: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời." (Giăng 14:16)
    Diễn Giả: Ms Phạm Duy Thọ

    Thể loại : Cần Thơ

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up