HTTL CÁI RĂNG - Chương trình Truyền Giảng Phúc Âm - 05/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

  • Chủ đề: THƯỢNG ĐẾ THÀNH NGƯỜI
    Câu gốc: " Ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như sự vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha." ( Giăng 1:14).
    Diễn giả: TĐ Đồng Ngọc Hải

    Thể loại : Cần Thơ

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up